Osallistumisen merkitys

Mikä on osallistuminen:

Osallistuminen on toiminta, joka liittyy kaikenlaiseen toimintaan intuitiivisella tai kognitiivisella tavalla.

Intuitiivinen osallistuminen on impulsiivista, välitöntä ja emotionaalista, kun taas kognitiivinen osallistuminen on ennalta suunniteltu ja tulos tietoprosessista.

Yksi yleisimmistä osallistumisen käsitteistä on se, joka viittaa osallistumiseen julkisiin tiloihin. Nämä luokitellaan:

  • Kansalaisten osallistuminen
  • Poliittinen osallistuminen
  • Yhteisön osallistuminen
  • Sosiaalinen osallistuminen

Kansalaisten osallistuminen

Kansalaisten osallistuminen on jokaisen kansalaisen laillinen oikeus puuttua julkiseen hallintoon tai hallituksen päätöksentekoon, mikä edistää paikallista kehitystä ja demokratiaa.

Kansalaiset osallistuvat kansalaisiin osallistumalla suoraan julkisiin toimiin ja luomalla yhteydenpitoa kansalaisen ja valtion välillä.

Kunkin maan perustuslaissa on lakeja ja asetuksia, jotka säätelevät tällaista osallistumista. Tärkeimmät hallitusten mekanismit, joita käytetään kansalaisten osallistumiseen, ovat: kansanäänestykset, kansanäänestykset, suositut aloitteet, kansalaisten kuulemiset, kansalaisten yhteistyö, vastuuvelvollisuus, julkiset lähetykset, julkiset kuulemiset ja kansalaiskokoukset.

Tunnisteet:  Ilmaisut - Suosittu Teknologia-E-Innovaatio Sanat Ja Sananlaskut