Merkitys kriittinen ajattelu

Mitä on kriittinen ajattelu:

Kriittinen ajattelu on kognitiivinen prosessi, joka on luonteeltaan rationaalinen, heijastava ja analyyttinen ja jonka tarkoituksena on systemaattisesti kyseenalaistaa todellisuus ja maailma keinona tutustua totuuteen.

Sellaisenaan kriittinen ajattelu on älyllinen ja heijastava prosessi, joka perustuu aiheen, asian tai asian huolelliseen tarkasteluun, arviointiin ja analysointiin siten, että sen havaintojen tulosten huomioon ottamisen ja vastakkainasettelun jälkeen sovelletaan loogisten kriteerien mukaisesti sarjaa päättelyn ja tehdä pätevä johtopäätös, objektiivinen kanta, eli kohtuullinen.

Tässä mielessä kriittinen ajattelu on pohjimmiltaan järkevää, ei sattumaa tai sattumaa, ja käyttää järkeä tärkeimpänä tehokkaana välineenä tarkoituksessaan: tunnistaa eettisesti oikeudenmukainen, oikea ja totta.

Tämä edellyttää myös muita välttämättömiä työkaluja, kuten tietoa, tietoa, havaintoa ja kokemusta.Kaikki tämä älykkäästi ilmaistuna on välttämätöntä hyvän kriittisen ajattelun kehittämiseksi ajattelun selkeyden, keskittymisen olennaiseen ja kyvyn esittää tai muotoilla asiaan liittyviä kysymyksiä.

Kriittinen ajattelu antaa yksilölle joukon taitoja, jotka ilmaistaan ​​kyvystä pohtia ja järkeillä tehokkaasti, tehdä arvovalintoja. analysoida, syntetisoida ja arvioida tietoja; ja tehdä päätöksiä ja ratkaista ongelmia kriittisissä tai äärimmäisissä tilanteissa. Tässä mielessä se keskittyy myös toimintaan, kykyyn arvioida ja päättää, mitä tehdä tiettynä ajankohtana.

Tunnisteet:  Sanat Ja Sananlaskut Teknologia-E-Innovaatio Uskonto Ja Hengellisyys