Merkitys matemaattinen ajattelu

Mitä on matemaattinen ajattelu:

Matemaattinen ajattelu on kyky ajatella ja työskennellä numeroina, mikä luo kykyä loogiseen päättelyyn.

Matemaattinen ajattelu auttaa hankkimaan numeerisia peruskäsityksiä ja rakentamaan numeron käsitteen ja merkityksen. Esikouluikäisten toimintojen laskeminen on tässä mielessä perusväline matemaattisen ajattelun kehittämiseen.

Tunnisteet:  Tiede Teknologia-E-Innovaatio Sanat Ja Sananlaskut