Merkitys Tuomioistuinvalta

Mikä on oikeuslaitos:

Oikeusvalta on valtion valta huolehtia perustuslain laeista ja noudattaa niitä sekä hallita maan oikeutta soveltamalla ennalta vahvistettuja lakeja ja määräyksiä.

Valtio koostuu kolmesta julkisesta vallasta: toimeenpanovalta, lainsäädäntövalta ja oikeuslaitos. Jokaisella näistä valtuuksista on erityisiä valtuuksia, joita ne toteuttavat eri yhteisöjen kautta.

Siksi oikeuslaitoksen tarkoituksena on varmistaa perustuslain ja yleisten lakien noudattaminen, valvoa yhteiskuntien velvollisuuksia ja suojella kansalaisten oikeuksia.

Tuomarit, syyttäjät ja tuomarit, jotka työskentelevät korkeimmassa oikeudessa tai korkeimmassa oikeusasiamiehenä, toimivat tuomioistuimissa ja muissa tuomioistuimissa, joissa he päättävät, mitä lakeja tai asetuksia on sovellettava kussakin tapauksessa.

Toisaalta näillä oikeuslaitoksen edustajilla on valta määrätä tuomionsa lainsäädäntövaltaa tai toimeenpanovaltaa kohtaan niin kauan kuin he eivät täytä tehtäviään tai toteuttavat toimia, jotka edistävät olemassa olevia lakeja parempia lakeja.

Tuomioistuin toimii itsenäisesti lainsäädäntövallan ja toimeenpanovallan yli taatakseen mielipiteensä. Tästä syystä on vallanjako, jonka tarkoituksena on estää vallan väärinkäyttö ja suojella kansalaisten oikeuksia.

Katso myös vallanjaon merkitys.

Oikeuslaitoksen tehtävät

Oikeuslaitoksen päätehtävänä on huolehtia ja valvoa maan perustuslaissa määrättyjä oikeudellisia määräyksiä.

Toinen oikeuslaitoksen tehtävä on valvoa ja estää toimeenpanovaltaa ylivaltaantumasta, toisin sanoen maan presidentti käyttää väärin valtaa ja rajoittaa kansalaisten vapautta tai ylittää lain asettamat rajat.

Näissä tapauksissa oikeuslaitoksen on toimittava itsenäisenä valtakuntana ja taattava lain mukainen oikeudenkäyttö. Tämä tapahtuu kuitenkin vain demokraattisissa hallintojärjestelmissä eikä totalitaarisissa järjestelmissä.

Oikeuslaitokset eli korkein oikeus tai korkein oikeus, tuomioistuimet tai muut tuomioistuimet ovat vakaita ajan mittaan, niiden tehtävät ovat pysyviä eivätkä velvollisuuksia voida siirtää kolmansille osapuolille.

Tunnisteet:  Ilmaisut - Suosittu Teknologia-E-Innovaatio Tiede