Merkitys protestanttisuus

Mikä on protestantismi:

Protestantismi on uskonnollinen liike, joka syntyi 1500 -luvulla ja joka viittaa kristittyihin, jotka erosivat katolisesta kirkosta Martin Lutherin edistämän protestanttisen uskonpuhdistuksen jälkeen.

Lutherin kannattajat vastustivat Speyerin ruokavalion asetusta vuonna 1529, jossa uskonnolliset innovaatiot kiellettiin ja messun ja pyhien kirjoitusten tulkinnan tarve perinteisten opetusten mukaan julistettiin.

Myöhemmin luterilaiset ja muut tätä asetusta vastustaneet ihmiset allekirjoittivat sopimuksen, jossa he ilmaisivat erimielisyytensä ja vahvistivat uuden uskonsa, minkä vuoksi heitä alettiin kutsua protestanteiksi.

Siitä lähtien kaikkia niitä kristittyjä, jotka erosivat katolisesta kirkosta ja jotka puolestaan ​​muodostivat muita protestanttisuuden jälkeen syntyneitä seurakuntia, kuten anglikaanisuutta, luterilaisuutta ja kalvinismia, on kutsuttu protestantteiksi. Evankelinen kirkko on myös mainittava osana protestantismiä.

Tunnisteet:  Teknologia-E-Innovaatio Ilmaisut-In-Englanti Uskonto Ja Hengellisyys