Pisteen merkitys

Mikä on pointti:

Kärki on merkki hyvin pienestä, pyöreästä muodosta, joka näkyy pinnan värisenä tai helpotuksena. Asia tulee latinalaisesta punctumista.

Pisteitä välimerkkeinä käytetään merkitsemään pitkiä tai lyhyitä viivoja sekä lauseen tai kappaleen loppu. Samoin piste kirjoituksen merkkinä on symboli, joka on sijoitettu kirjainten i ja j päälle.

Termillä piste voi kuitenkin olla useita merkityksiä riippuen siitä, miten sitä käytetään. Piste on tietty asema tai paikka ja määritetään tukipisteeksi. Asia voi olla eri näkökohdat, joita on käsiteltävä muun muassa puheessa, kokouksessa, keskustelussa. Samoin terminologiapiste viittaamalla henkilöön tarkoittaa hänen piirteitä tai ominaisuuksia tai päättelyä, kuten heikkoa tai vahvaa kohtaa, ensimmäinen osoittaa huonompia ominaisuuksia ja toinen suotuisimpia ominaisuuksia.

Samoin sana kohta voi esiintyä eri yhteyksissä, koska kohtaamispaikka on paikka, joka on perustettu työntekijöille, työntekijöille ja suurelle yleisölle kokoontumaan evakuoinnin jälkeen. Vertailupiste on asia tai henkilö, joka toimii perustana, vertailuna tai mallina, esimerkiksi kotiini pääsyn viitepiste on leipomon, veneen tai hänen sisarensa lähellä.

Samalla tavalla havaitaan kiehumispiste on aineen tilan muutos nesteestä kaasumaiseksi johtuen siitä, että nesteen höyrynpaine on yhtä suuri kuin ympäristön höyrynpaine. Toisaalta sulamispiste on aineen tilan muutos kiinteästä nesteeksi, jotta tämä muutos syntyy, lämpötilan on oltava vakio.

Keskeiset kohdat ovat neljä alkuperäistä pyörimissuuntaa, jotka muodostavat suorakulmaisen viitejärjestelmän, joka edustaa suuntaa kartalla tai maan pinnalla. Neljä suuntaa ovat pohjoinen, etelä, itä ja länsi.

Kun puhutaan käännekohdasta journalistisessa tai kertovassa tekstissä, se viittaa tapahtumaan, joka aiheuttaa odottamattoman muutoksen tietyssä tilanteessa.

Taloudellisissa asioissa tasapainopistettä tutkitaan, se viittaa siihen, että yrityksen voitot ovat yhtä suuret kuin sen kulut, eli siitä ei ole tappioita tai voittoja. Kattokerroin on seurausta yrityksen kiinteistä kustannuksista yksikkömyyntihinnan tuloksen ja yksikkömuutoskustannuksen välillä.

Osoita välimerkkinä

Piste välimerkkinä osoittaa pitkiä tai lyhyitä taukoja sekä lauseen lopun. Piste välimerkkinä koostuu seuraavista: piste ja sitä käytetään, kun lause päättyy ja seuraava lause jatkuu samalla rivillä, pistettä käytetään, kun kappale on valmis ja uusi teksti jatkuu uudella rivillä, kaksi pisteitä käytetään tekstin lainauksen luetteloimiseen tai sisällyttämiseen, puolipiste tarkoittaa taukoa, joka on pidempi kuin pilkku ja pienempi kuin jakson, ellipsiä käytetään, kun sanatarkka lainaus kirjoitetaan pois ilman osaa, pelon, epäilyksen, jännityksen ilmaisemiseksi.

Samoin pistettä käytetään lyhenteiden, lyhenteiden ja numeroiden jälkeen erottamaan koko ja desimaaliosa.

Piste geometriassa

Pistettä käytetään suorien ja tasojen muodostamiseen sekä sijainnin osoittamiseen koordinaattijärjestelmässä. Piste esitetään ympyröissä tai X isoilla kirjaimilla.

Keskipiste tai yhtä kaukana oleva piste on piste, joka sijaitsee samalla etäisyydellä kummastakin päästä.

Samoin pistettä käytetään kertolaskun merkkinä. Kuitenkin taivutuspiste viittaa siihen, kun funktio kaarevuudessaan siirtyy kuperasta koveraan ja päinvastoin.

Pisteitä

Pisteiden asettaminen i: hen on puhekielen ilmaus, jota käytetään selventämään jotain, joka sallii väärinkäsitykset.

Asiaan perehtyminen tarkoittaa sitä, että kun selität tilannetta, ilmoita tärkeät asiat äläkä yksityiskohdat tai pinnallinen.

Siinä vaiheessa se osoittaa, että ruoka on täydellisessä kunnossa nautittavaksi.

Paljastetaan, että toiminto suoritetaan välittömästi tai sitä ei voida suorittaa jostain syystä.

Tunnisteet:  Teknologia-E-Innovaatio Tiede Yleinen