Merkitys reseptiä

Mikä on resepti:

Lääkemääräys, lääkemääräys tai resepti on asiakirja, jossa lääkäri valtuuttaa proviisorin lähettämään tiettyjä lääkkeitä potilaalleen ja kertoo samalla, miten niitä sovelletaan. Tämä asiakirja on luonteeltaan laillinen, ja sen voivat antaa vain asianmukaisesti akkreditoidut ja rekisteröidyt lääkärit, jotka harjoittavat ammattiaan.

Lääkemääräykset laaditaan kunkin potilaan diagnoosin perusteella, mikä ei kiellä kulttuuristen, taloudellisten tai sosiaalisten tekijöiden vaikutusta hoidon suunnitteluun. Esimerkiksi joihinkin lääkäreihin voi vaikuttaa lääkeyhtiöiden käynnistämät mainoskampanjat lääkärikävijän kautta.

Reseptin osat

Tällä hetkellä lääkäreillä on oltava laillisesti hyväksytyt painetut tai digitaaliset reseptikirjat. Resepti alkaa otsikolla, johon on painettu lääkärin ja laitoksen tiedot, joissa hän työskentelee. Seuraavaksi lääkärin on täytettävä antopäivä ja potilaan tiedot, kuten nimi, sukupuoli, ikä ja paino.

Kun nämä seikat on täytetty, lääkärin määräyksissä on oltava seuraavat osat: reseptin runko ja ohjeet, jotka on yleensä jaettu erillisiin arkkeihin.

Reseptin runko on osoitettu apteekkiin, ja se on merkitty lyhenteellä Rx tai Rp. Tässä lääkäri ilmoittaa lääkkeen nimen, esityksen, tiheyden ja tarvittavien annosten määrän riippumatta siitä, ovatko ne käsikauppalääkkeitä vai tiukasti reseptilääkkeitä, kuten antibiootteja.

Potilas on vastuussa lääkemääräyksen antamisesta apteekille lääkkeiden hankkimiseksi. Jos luettelossa on reseptilääke, apteekki pitää reseptin.

Ohjeet on osoitettu potilaalle, jolle lääkäri kertoo hoidosta ja annostuksesta eli siitä, miten määrättyä hoitoa sovelletaan hänen tapauksensa mukaan. Näissä ohjeissa potilaalle voi olla myös muita käyttöaiheita, kuten ruokailutottumuksia tai liikuntatottumuksia, joiden ei tarvitse näkyä reseptissä, mutta jotka ovat edelleen osa hoitoa.

Reseptin lopussa lääkärin on allekirjoitettava arkki omassa kädessään ja merkittävä se märällä leimalla, josta käy ilmi hänen nimensä, henkilötunnuksensa ja rekisteröintinumeronsa lääkintäyhdistyksessä. Juuri tämä takaa lääkärin kirjoittamisen.

Erityiset lääkärin määräykset

Joihinkin arkaluonteisiin lääkkeisiin sovelletaan erilaisia ​​oikeudellisia menettelyjä ja resursseja, kuten psykotrooppisiin tai huumausaineisiin.

Vaikka tämäntyyppiset lääkkeet ovat laillisia, niiden riippuvuutta aiheuttava luonne tai mahdollisen vaaran vuoksi ne määrätään määrättäväksi erityisellä reseptillä, jonka merkit eroavat perinteisistä resepteistä. Erikoisreseptit noudattavat visuaalisia ominaisuuksia ja sisällön tyyppiä, jotka on säännelty asianmukaisesti kunkin maan lainsäädännössä.

Katso myös Diagnoosi.

Tunnisteet:  Yleinen Ilmaisut - Suosittu Ilmaisut-In-Englanti