Merkitys kansanäänestys

Mikä on kansanäänestys:

Kansanäänestys tai kansanäänestys on suoran demokratian (MDD) ja kansalaisten osallistumisen mekanismi, jossa kansalaisten mielipidettä pyydetään hyväksymään tai hylkäämään lain tai hallinnollisen säädöksen luominen, muuttaminen tai kumoaminen äänioikeudella.

Kansanäänestys tulee latinasta kansanäänestys gerund viitata mikä tarkoittaa "ottaa uudelleen", toisin sanoen tehdä päätös uudelleen kuulemalla oikeudellisia prosesseja.

Kansanäänestykset ja kansanäänestykset sisältyvät suosittuihin neuvotteluihin, minkä vuoksi niitä kutsutaan usein tiedotusvälineissä "kansanäänestyksen kautta tapahtuvaksi kansanäänestykseksi" tai "kansanäänestykseksi."

Kaikkien kansalaisten osallistumismekanismien, kuten kansanäänestyksen ja kansanäänestyksen, on tarkoitus edistää osallistavaa demokratiaa tai suoraa demokratiaa, jolla pyritään saamaan kansalaisille enemmän johtavia rooleja julkisissa päätöksissä.

Ero kansanäänestyksen ja kansanäänestyksen välillä

Sekä kansanäänestys että kansanäänestys toimitetaan kansalaisille erityisillä kysymyksillä, joihin vastaus on yleensä "kyllä" tai "ei".

Kansanäänestys on suosittu kuuleminen, joka äänestää äänioikeuden avulla lain luomisen, muuttamisen tai kumoamisen puolesta tai vastaan. Yleensä kansanäänestyksessä esitetään erityinen kysymys, joka vaikuttaa lakiasäätävän kokouksen päätökseen kyseisestä laista.

Kansanäänestys on myös suosittu kuuleminen, mutta ei turvaudu äänioikeuteen. Sitä pyydetään tietämään kansalaisten mielipide tietystä hallinnollisesta asiasta. Kansanäänestyksessä voidaan esittää yksi tai useampi kysymys, joihin valtionpäämies antaa vastaukset.

Esimerkkejä kansanäänestyksistä ovat:

  • vuonna 2014 Skotlannissa järjestetty kansanäänestys Skotlannin pysyvyydestä tai itsenäisyydestä Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Tuloksena oli 55% vastaan ​​44% pysyvyyden puolesta äänestäneistä.
  • Kreikan kansanäänestys vuonna 2015 Euroopan komission, Euroopan keskuspankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) Kreikalle ehdottaman sopimusluonnoksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Tulos oli 61,31% vastaan ​​38,69% äänistä sopimusluonnosta vastaan.

Sekä kansanäänestystä että kansanäänestystä pidetään osallistavan demokratian tunnusomaisina mekanismeina.

Muista kansanäänestys

Palauttamista koskeva kansanäänestys tai toimeksiannon peruuttaminen on suosittu kuuleminen valtionpäämiehen pysyvyydestä tai ei. Palauttamista koskeva kansanäänestys on sisällytettävä maan perustuslakiin, ja jotta se olisi tehokas, se on aloitettava merkittävällä luettelolla kansalaisista, jotka vaativat palauttamista koskevaa kansanäänestystä.

Palauttamista koskeva kansanäänestys voidaan katsoa sellaiseksi vain, jos tulokset määrittävät tosiasiallisesti nykyisen valtionpäämiehen pysyvyyden tai eron. Jos tulokset eivät ole ratkaisevia, sitä pidetään kansanäänestyksenä.

Esimerkki palauttamista koskevasta kansanäänestyksestä on vuoden 2004 presidentin kansanäänestys Venezuelassa, jonka tuloksena Hugo Chávez pysyi valtionpäämiehenä.

Tunnisteet:  Sanat Ja Sananlaskut Ilmaisut-In-Englanti Teknologia-E-Innovaatio