Merkitys Turvallisuus

Mikä on turvallisuus:

Turvallisuus on ominaisuus jollekin tai jollekin, joka on tai on turvassa.

Sana turvallisuus tulee latinasta securĭtas, -ātis mikä tarkoittaa "varmuutta" tai "selkeää ja varmaa tietoa jostakin".

Turvallisuus voidaan tunnistaa joillakin synonyymeillä, kuten: varmuus, varmuus, luottamus, vakaumus, todisteet, vakaumus ja usko. Jotkut vastakohdat olisivat epävarmuutta ja epäröintiä.

Turvallisuus ymmärretään myös avuksi, avustukseksi tai korvaukseksi. Tässä yhteydessä on joitakin sanoja, joilla on samanlainen merkitys, kuten vakaus, takuu, suojelu, turvapaikka, apu, suojelu, puolustus ja takaus. Vastaavasti vastakkaiset sanat olisivat avuttomuus ja avuttomuus.

Kun tätä sanaa käytetään adjektiivilauseessa ("turvallisuus"), se tarkoittaa, että laite tai mekanismi on suunniteltu välttämään riskejä tai takaamaan asianmukainen toiminta. Esimerkiksi: "turvavyö".

Sosiaaliturva

Sosiaaliturva on joukko palveluja, virastoja, tiloja ja ammattilaisia, jotka ovat riippuvaisia ​​valtiosta ja jotka tarjoavat suojaa ja sosiaalista kattavuutta muun muassa terveyteen, työttömyysetuuksiin, eläkkeisiin ja sairauslomiin liittyviin kansalaisten tarpeisiin.

Sosiaaliturva on osa hyvinvointivaltiota, ja sen tavoitteena on tukea ja auttaa kansalaisia ​​välttäen osittain maan taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta. Sosiaaliturvan vaihtoehtoja ovat esimerkiksi yksityinen sairausvakuutus tai eläkejärjestelyt. Eri maiden välillä on kansainvälisiä sopimuksia, joissa määritellään ehdot tämän tyyppisen suojan tarjoamiseksi.

Turvallisuus työssä

Työturvallisuuden tai työturvallisuuden sekä työterveyden ja -hygienian tavoitteena on toteuttaa toimenpiteitä ja toteuttaa tarvittavat toimet työhön liittyvien riskien ehkäisemiseksi.

Työturvallisuus liittyy suoraan työntekijöiden oikeuksiin ja ihmisarvoisiin työoloihin.Tarkemmin sanottuna se käsittelee työperäisten riskien ehkäisemiseen liittyviä kysymyksiä havaitsemalla, arvioimalla ja hallitsemalla mahdollisia ja todellisia vaaroja työpaikalla sekä pitkäaikaiseen työtoimintaan liittyviä riskejä.

Kansainvälinen työjärjestö, YK: sta riippuvainen elin, varmistaa toimenpiteiden ja ehdotusten kehittämisen työolojen parantamiseksi. Esimerkki työturvallisuustoimenpiteistä on kypärien ja suojavarusteiden käyttö siviilirakentamisessa.

Teollisuuden turvallisuus

Työturvallisuus keskittyy suhteensa yleiseen työturvallisuuteen lisäksi analysoimaan ja ehkäisemään riskejä, joita teollinen toiminta voi aiheuttaa tietyn alueen asukkaille ja ympäristölle. Nämä kysymykset liittyvät energiantuotantoon, mineraalien louhintaan, tuotteiden käsittelyyn ja valmistukseen sekä teollisuusjätteen käsittelyyn.

Teollisuuslaitoksiin kuuluu laaja valikoima kaivos-, kuljetus-, sähköntuotanto-, valmistus- ja jätteenkäsittelytoimia, joihin liittyy luontaisia ​​vaaroja, jotka vaativat erittäin huolellista käsittelyä. Esimerkki teollisuuden turvallisuudesta olisi ydinvoimalaitoksessa käyttöön otetut toimenpiteet säteilyvuodon estämiseksi.

Yksityinen turvallisuus

Yksityinen turvallisuus on yleisen turvallisuuden apupalvelu. Lainaa näistä palveluista voidaan tarjota yhdelle tai useammalle henkilölle (esimerkiksi henkilölle, joka palkkaa tiimin ihmisiä, jotka vastaavat heidän henkilökohtaisesta suojelustaan), tiloihin (esimerkiksi teollisuusvarasto) ja tapahtumiin (joissa tarjotaan suojaa sekä osallistuville ihmisille että omaisuudelle). Yksityisellä turvallisuudella on oikeudelliset rajoituksensa, eikä sillä ole samoja valtuuksia kuin valtiosta riippuvaisella viranomaisella, kuten poliisilla tai armeijalla.

Tunnisteet:  Uskonto Ja Hengellisyys Ilmaisut-In-Englanti Tiede