Merkitys kauppayhtiö

Mikä on kauppayhtiö:

Kaupallinen yhtiö on oikeushenkilö, jonka tarkoituksena on suorittaa kaupallisen oikeuden alaisia ​​kaupallisia toimia. Kauppayhtiöllä on nimellinen luonne, jos sillä on velvollisuus ja sitä käytetään taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi.

Kaupalliset yritykset ovat syntyneet silloin, kun vähintään kaksi henkilöä on sopimuksen kautta velvollinen suorittamaan osuuksia rakentaakseen yrityksen sosiaalista pääomaa, joka muutetaan omaisuudeksi, joka mahdollistaa kaupallisen toiminnan harjoittamisen, ja vuorostaan ​​kumppaneille, joita ne osallistuvat voittoihin ja yhtiölle aiheutuneet tappiot.

Perustuslain osalta on olemassa erilaisia ​​kaupallisia yhtiöitä, kuten julkinen osakeyhtiö, kollektiivinen nimi, osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, mm. Samoin havaitaan tosiasiallisia ja epäsäännöllisiä kauppayhtiöitä.

Kaupalliset yritykset ovat itse asiassa niitä yrityksiä, joita ei ole dokumentoitu julkisesti tai yksityisesti, toisaalta sääntöjenvastainen kaupallinen yhtiö on sellainen, joka on dokumentoitu tositteella, mutta jota ei ole rekisteröity tai yhtiöjärjestystä ei ole julkaistu lain edellyttämällä tavalla tai sen toimikausi on päättynyt, eli siitä puuttuu laissa asetettu vaatimus.

On huomionarvoista, että kaupallinen yritys voi muuttaa rakennettaan niin monta kertaa kuin tarvitaan, eli se voi sulautua toiseen yritykseen, jakaa, vaihtaa kumppaneita, muuttaa kaupallista toimintaa, nimittää uusia jäseniä, muuttaa asiakirjassa vahvistettuja sääntöjä, mm. erityisesti sen, että kaikki muutokset, jotka se on tehnyt, rekisteröidään rekisteriin, jossa se on perustettu.

Samoin kaupallinen yhtiö voidaan purkaa, kun sen kumppanit päättävät lopettaa toimintansa, toisin sanoen lopettaa sen laissa tai perussäännössä määrätyistä syistä, minkä seurauksena kaupallinen yhtiö on selvitettävä ja muutettava kaikki varat rahaksi esimerkiksi velkojen peruuttamiseksi ja loput jaetaan kumppaneiden kesken heidän toimiensa mukaan.

Kukin maa sisältää lakisääteiset määräykset eri kauppayhtiöiden sääntelemiseksi. Pääoman laki.

Tunnisteet:  Ilmaisut-In-Englanti Tiede Uskonto Ja Hengellisyys