Merkitys Ratkaisu

Mikä on ratkaisu:

Ratkaisu voi olla vastaus kysymykseen, prosessin tulos tai ongelman tulos. Sana sinänsä tulee latinasta solutio, solutiōnis.

Ratkaisu voi siis olla se, jonka avulla voimme ratkaista ongelman tai epäilyksen. Esimerkiksi: "Ratkaisu kysymykseesi on nenän alla."

Ratkaisu on myös prosessin loppu tai tulos. Esimerkiksi: "Ratkaisu konfliktiin edellyttää kaikkien osapuolten tunnustamista."

Sitä kutsutaan myös ratkaisuksi ongelman tai ristiriitaisen asian tai liiketoiminnan tulokseen tai johtopäätökseen. Esimerkiksi: "Kauppa saavutti ratkaisunsa, kun työnantaja puuttui asiaan."

Katso myös Ristiriitojen ratkaisu.

Ratkaisu kemiassa

Liuoksena, jota kutsutaan myös liuokseksi, sitä kutsutaan kahden tai useamman aineen homogeeniseksi seokseksi.

Liuos on tuloksena seoksesta liuenneen aineen, joka on liukeneva aine, ja liuottimen välillä, joka on aine, johon liuotettu aine liukenee.

On olemassa erilaisia ​​liuoksia liuenneen liuenneen aineen määrästä riippuen. Kuitenkin, koska liukoisuus vaihtelee aina lämpötilan funktiona, nämä luokitukset tehdään vertailulämpötilana.

Katso myös Liuotettu aine ja liuotin.

Kemiallisen liuoksen tyypit

  • Tyydyttymätön liuos: se on aina sellainen, johon on aina mahdollista lisätä enemmän liuennutta ainetta, koska se kykenee liukenemaan.
  • Tyydyttynyt liuos: se on sellainen, johon ei voi lisätä liuenneita aineita, koska se ei pysty liukenemaan.
  • Ylikyllästetty liuos: on sellainen, joka sisältää enemmän liuennutta liuennutta ainetta kuin liuos salli tietyssä lämpötilassa. Tämän tyyppisen liuoksen saavuttamiseksi on tarpeen nostaa lämpötilaa liukoisuuden lisäämiseksi.
Tunnisteet:  Yleinen Sanat Ja Sananlaskut Uskonto Ja Hengellisyys