Merkitys konfliktinratkaisuun

Mikä on konfliktinratkaisu:

Konfliktien ratkaiseminen tai konfliktien ratkaiseminen on joukko tekniikoita ja taitoja, joita käytetään käytännössä löytääkseen parhaan väkivallattoman ratkaisun kahden tai useamman ihmisen ja jopa henkilöstön väliseen konfliktiin, ongelmaan tai väärinkäsitykseen.

Myös termiä konfliktinratkaisu käytetään muun muassa matematiikan ja muiden tieteiden alalla, kuten fysiikan teoria, osoittamaan tiettyä opinto -ongelmaa.

Nyt on tärkeää mainita, että konfliktilla tarkoitetaan kaikkea, mikä aiheuttaa erimielisyyttä ihmisten välillä, henkilökohtaisen ongelman monimutkaisessa tilanteessa ja aseellisen tai väkivaltaisen vastakkainasettelun.

Tästä syystä asiantuntijat ovat päättäneet, että konfliktit ovat osa ihmisen elämää ja keskinäisiä suhteita ja jotka puolestaan ​​ovat impulssi, jonka avulla ihmiset voivat ymmärtää, kun jokin ei toimi oikein.

Siksi konfliktien katsotaan motivoivan ja synnyttävän muutoksia osana niiden seurauksia.

Katso myös Ratkaisu.

Konfliktien tyypit

On tärkeää mainita, että konflikteja on erityyppisiä, jotta tiedetään, mitkä ovat parhaat keinot tai tekniikat niiden ratkaisemiseksi. Konfliktit voivat olla:

Henkilökohtainen: ne ovat yksittäisiä konflikteja, kun he ovat keskellä tilannetta, joka aiheuttaa ahdistusta ja turvattomuutta parhaan päätöksen tekemisessä.

Ihmissuhde: kun kahden tai useamman ihmisen välillä on ongelma.

Ryhmien välinen: kun konflikteja tai erimielisyyksiä esiintyy muun muassa ihmisryhmien ja työ-, opinto- tai urheilutiimien välillä.

Konfliktien ratkaisemisella voi kuitenkin olla sekä positiivinen että negatiivinen tulos, joka riippuu vaikeusasteesta ja asianosaisten intresseistä löytää paras ratkaisu kaikille.

Keinot konfliktien ratkaisemiseksi

Konfliktien ratkaiseminen on tehtävä, joka on suoritettava ajoissa tilanteen ratkaisemiseksi mahdollisimman pian ja parhaalla mahdollisella tavalla välttäen ennen kaikkea väkivaltaisia ​​menetelmiä. Tärkeimmistä toteutettavista keinoista voimme nimetä:

Ensimmäinen vaihtoehto on aina pohtia ja hyväksyä, että osapuolet ovat ristiriidassa tapahtuneesta ja määrittelevät, mitä todella tapahtuu.

Sitten, jos mahdollista, löydä sovittelijan avulla paras tapa neuvotella ja saada paras ratkaisu osapuolille. Neuvotteluissa voidaan saada vähintään neljä vaihtoehtoa, jotka ovat:

  • Win - win: jokainen voittaa valitsemalla parhaan ratkaisun.
  • Voitto - häviäminen: toisen etu kohdistuu toisen etuun.
  • Häviä - voita: päätät hävitä päästäksesi konfliktin loppuun pian.
  • Häviä - menetä: kaikki mukana olevat häviävät, he eivät saavuta voittoa.

Neuvottelujen aikana sekä osapuolten että sovittelijan on kommunikoitava kunnioittavasti ratkaisuista sekä säilytettävä rauhallinen ja kiinteä asento, analysoitava konflikti objektiivisesti ja otettava huomioon tilanteen positiiviset ja negatiiviset puolet.

Kun paras ratkaisu konfliktiin on valittu, on ryhdyttävä toimiin mahdollisimman pian tilanteen lopettamiseksi.

Arvioi lopuksi objektiivisesti, mitä tuloksia saavutettiin.

Tunnisteet:  Uskonto Ja Hengellisyys Ilmaisut - Suosittu Teknologia-E-Innovaatio