Kenttätyön merkitys

Mikä on kenttätyö:

Kenttätyö on osa tutkimushanketta, jossa teoria tuodaan ympäristöön, jossa sitä sovelletaan tai tunnistetaan.

Kenttätyö viittaa myös kentällä suoritettaviin töihin, toisin sanoen silloin, kun työntekijä on kuljetettava paikkaan, joka ei ole hänen tavanomainen paikkansa tai toimistonsa ulkopuolella. Tämä pätee yleensä tekniikan, arkkitehtuurin tai yhteiskuntatieteiden alalla.

Markkinatutkimuksessa kenttätyö on osa tarvittavan tiedon keräämistä, jotta voidaan tunnistaa kohdeyleisön käsitys tuotteesta.

Kenttätyö, joka on osa tutkimusta, tunnetaan myös nimellä kenttätutkimus ja se koostuu laboratorion ulkopuolisesta havainnosta tai sen ympäristön tutkimuksesta, jossa hypoteesi syntyy.

Tässä mielessä kenttätyön merkitys on teorian tunnistamisessa paikassa, jossa tutkittu ilmiö kehittyy. Tällä tavalla kerätään hypoteesien todentamiseen tai luomiseen tarvittavat tiedot.

Englanniksi kenttätyö kääntää Kenttätyöt.

Kenttätyön ominaisuudet

Tutkimushankkeissa kenttätyötä luonnehditaan yhtenä keinona hankkia ensisijaisia ​​tietolähteitä. Kuten nimestä käy ilmi, se osoittaa, että tutkijan on työskenneltävä tutkitun ilmiön luonnollisessa ympäristössä.

Kenttätyöhön kuuluu myös valvomattomien muuttujien tai tekijöiden kehityksen tarkkailu, joten ne ovat lähellä todellisuutta ja laadullisia.

Tunnisteet:  Uskonto Ja Hengellisyys Teknologia-E-Innovaatio Tiede