Kulttuuriarvojen merkitys

Mitä kulttuuriarvot ovat:

Kulttuuriarvot edustavat yhteiskuntaa tai ihmisryhmää tunnistavia uskomuksia, kieliä, tapoja, perinteitä ja suhteita.

Yhteiskunnan, yhteisön tai etnisen ryhmän kulttuuriperintö on koottu kulttuuriarvoihin, joten ne ovat erilaisia ​​ja yksinomaisia ​​kussakin sosiaalisessa ryhmässä.

Kulttuuriarvot mahdollistavat myös ihmisten kulttuurisen identiteetin, tapojen, asenteiden ja sosiaalisten ominaisuuksien vahvistamisen.

Tästä syystä kulttuuriarvot voidaan erottaa eri yhteisöjen välillä riippumatta siitä, onko olemassa yhteisiä inhimillisiä ja sosiaalisia arvoja.

Tässä tapauksessa vallitsee kulttuuristen arvojen muodostavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden merkitys. Esimerkiksi kunnioittaa kansallista symbolia, osoittaa ihailua historian kuuluisalle henkilölle, hoitaa kansallispuistoja, kunnioittaa muun muassa alkuperäiskansoja.

Kulttuuriarvojen avulla ihmiset voivat samaistua sosiaaliseen ryhmään, luoda yhteenkuuluvuuden tunteen ja juuret tottumuksissa, joita heille on opetettu koko elämän ajan.

Arvot ja kulttuuri

On tärkeää muistaa, että arvot ovat ominaisuuksia, ominaisuuksia ja periaatteita, joita pidetään positiivisina, jotta ihmiset voivat soveltaa niitä käytännössä ja osoittaa parhaansa.

Toisaalta kulttuurin merkitys kattaa kaikki ne tiedot, uskomukset, perinteet, gastronomiat, taiteelliset ja kirjalliset ilmaisut ja tavat, jotka tunnistavat alueelle tai maahan kuuluvan ihmisryhmän.

Yhdistämällä molemmat merkitykset saadaan termi kulttuuriset arvot, mikä paljastaa laajan yhteenkuuluvuuden tunteen, jonka yksilöt tuntevat tapojaan, ominaisuuksiaan ja elämäntapaansa kohtaan.

Kulttuuriarvot edistävät ihmisten juuria ja tapoja perinteisiin. Ne ovat osa perintöä, joka siirtyy sukupolvelta toiselle ajan myötä.

Kulttuuriarvot voivat kuitenkin muuttaa konnotaationsa tai merkityksensä tapahtuneiden sosiaalisten ja kulttuuristen muutosten seurauksena. Siksi ne ovat abstrakteja ja muuttuvia ajan myötä.

Katso myös:

  • Arvot.
  • Kulttuuri.

Kulttuuriarvojen merkitys

Kulttuuriarvojen merkitys perustuu siihen, että ihmisissä luodaan enemmän eheyttä ja vastuullisuutta sekä tunnetaan kuuluvansa juuriinsa ja kulttuuriinsa.

Kun ihmiset edistävät näitä arvoja yhteiskunnan muissa jäsenissä, he avaavat ovet ymmärtää ja hyväksyä erimielisyydet toisten ihmisten suhteen.

Muun muassa suvaitsevaisuus, kunnioitus, tasa -arvo, palvonnan vapaus ovat esimerkkejä harjoitettavista kulttuurisista arvoista.

Esimerkkejä kulttuuriarvoista

Esimerkkejä kulttuuriarvoista on monia. Jotkut on kuitenkin nimetty, jotta voidaan paremmin paljastaa niiden merkitys ja läheisyys päivittäisiin toimintoihin.

Perinteet

Perinteet ovat olennainen osa kulttuuriarvoja, joten niiden perinnöllisten käytäntöjen säilyttäminen on esimerkki arvosta ja jokaisen ihmisen alkuperän kunnioittamisesta.

Uskonto

On olemassa laaja valikoima hengellisyyden ilmaisuja ja rituaaleja tai uskon käytäntöjä, joita on laajennettu kaikkialle maailmaan ja jotka tunnistavat ihmiset tiettyyn sosiaaliseen ryhmään. Ympärillämme olevien uskontoa on kunnioitettava.

Oikeus

Yrityksillä on oltava joukko sääntöjä ja määräyksiä, jotka vahvistavat teot, joita pidetään eettisinä ja oikeina, kun niitä ei pidetä. Kaikilla kansalaisilla on samat oikeudet ja velvollisuudet lain edessä. Oikeus on arvo, joka vastaa tarpeeseen ylläpitää ja edistää sosiaalista järjestystä.

Tervehdys suukolla

Monilla yhteiskunnilla on perinteisesti kulttuuriperinteitä sisällyttää yksi, kaksi tai useampia suukkoja tervehtiäkseen ja hyvästyttäessä ihmisiä. Se on teko, joka osoittaa kiintymystä, arvostusta ja ystävyyttä. Sitä ei kuitenkaan pidetä kulttuurisena arvona monissa yhteiskunnissa.

Anteliaisuus

Anteliaisuus on kulttuurinen arvo, joka on välitetty ajan myötä, ja sen avulla ihmiset voivat antaa itselleen mahdollisuuden auttaa muita ja yrittää ymmärtää heidän tilanteitaan. Se on tuki, jota ei odoteta vastineeksi, ja se edellyttää kunnioitusta ja solidaarisuutta.

Puntuality

Täsmällisyys merkitsee kunnioitusta ja vastuuta. Monissa yhteiskunnissa myöhästymistä paheksutaan, sitä pidetään kunnioituksen ja vakavuuden puutteena sitoutumisen edessä.

kansalaisuus

Kansallinen identiteetti liittyy yhteenkuuluvuuden tunteeseen, jonka yksilö tuntee ja jota hän kehittää kohti paikkaa ja yhteiskuntaa. Se viittaa myös mahdollisuuteen saada yhteinen kansalaisuus ja tavat.

Tunnisteet:  Tiede Ilmaisut - Suosittu Ilmaisut-In-Englanti