Merkitys liiketoiminnan arvot

Mitkä ovat liiketoiminnan arvot:

Liiketoiminnan arvot ovat elementtejä, jotka määrittelevät yrityksen tai yrityksen rakenteen, toimintalinjan, eettiset periaatteet ja organisaatiokulttuurin.

Liiketoiminnan arvoja kehitetään paremman suorituskyvyn ja taloudellisen hyödyn tuottamisen pohjalta, tietenkin, alkaen sarjasta inhimillisiä tekijöitä, jotka yhdistävät toisiaan kohti samaa tavoitetta.

Nämä arvot ulkoistavat perustan, jolla yritys tai yhteisö toimii, ne viittaavat haluun, tahtoon (tämä riippuu ihmisistä), sitoutumiseen ja strategiaan (työohjeiden mukaisesti), jotta tulokset ovat positiivisia kaikille.

Siksi liiketoiminnan arvot määrittelevät, mitkä ovat yrityksen yleiset suorituskykysäännökset, sisäinen organisaatio, kilpailuominaisuudet, työympäristöolosuhteet, laajuusodotukset ja yhteiset edut.

On muistettava, että yritykset tai yhteisöt koostuvat monimutkaisista rakenteista, koska niillä on suuri henkilöstö. Tästä syystä sen sisäiset organisaatiomallit koostuvat johdoista ja osastoista, jotka pyrkivät hoitamaan sekä sosiaalisia että työtehtäviä.

On kuitenkin tarpeen suorittaa tiettyjä toimintoja, jotta kaikki yritykseen kuuluvat ihmiset välittävät, tuntevat ja toteuttavat liiketoiminnan arvot.

Tavallisia aktiviteetteja ovat muun muassa konferenssit, virkistystoimet, jotka kannustavat työntekijöiden integroitumista ja vahvistavat ystävyys- ja yhteistyösuhteita, tietoisuuspäivät, jatkuva sisäinen viestintä uutisista tai tietyistä tilanteista.

Katso myös:

  • 7 esimerkkiä liiketoiminnan arvoista.
  • Arvot.

Liiketoiminnan tärkeimmät arvot

On olemassa pitkä luettelo liiketoiminnan arvoista, jotka on välitettävä ja toteutettava käytännössä, kuten: etiikka, täsmällisyys, vastuullisuus, toveruus, yhteenkuuluvuuden tunne, muutoksen saatavuus.

Tärkeimmät liiketoiminnan arvot on korostettu alla:

kunnioitan

Kaikkien ihmisten samanlainen kohtelu, työn arvostaminen ja virheiden korjaaminen on kunnioittava kohtelu. Kun ihmisiä kunnioitetaan, he tuntevat itsensä hyväksytyiksi ja motivoituneiksi jatkamaan työtä ja kehittämään henkilökohtaisia ​​ja työtaitojaan.

Itsekritiikki

Kyky analysoida ajoittain yrityksen toimintaa ja tuloksia on tapa arvioida, mitkä ovat laitoksen ja siten työntekijöiden vahvuudet ja heikkoudet. Tämä on osa tietämistä hyväksyä tehdyt onnistumiset ja virheet.

Kurinalaisuus

Ihmisten kurinalaisuus heijastuu heidän työnsä tuloksiin. Kurinalaisuus liittyy täsmällisyyteen, sääntöjen noudattamiseen, aktiivisuuteen, tavoitteiden saavuttamiseen ja vaativuuteen. Kurinalaisuudella tavoitteet saavutetaan myös.

Jatkuvuus

Sitkeyden ja sitkeyden avulla tavoitteet saavutetaan. Jatkuva oleminen tarkoittaa työtä ja pyrkimystä saavutukseen, testien läpäisemistä ja virheiden tai vastoinkäymisten menettämistä.

Eheys

Eheys tarkoittaa aitoutta ja rehellisyyttä työsuhteiden aikana. Esitä tilanne tai tapaus sellaisenaan, älä tee huijauksia tai vääriä lupauksia muille ihmisille, asiakkaille tai toimittajille.

Sosiaalinen vastuu

Se on liiketoiminnallinen ja sosiaalinen arvo, joka viittaa yrityksen tai yrityksen sitoutumiseen sen yhteisön kanssa, jossa se sijaitsee. Tarkoituksena on luoda ja toteuttaa erilaisia ​​aloitteita ja toimintoja, jotka edistävät elämänlaatua yhteisössä.

Tunnisteet:  Sanat Ja Sananlaskut Teknologia-E-Innovaatio Ilmaisut - Suosittu