Merkitys perhearvot

Mitä perhearvot ovat:

Perhearvot ovat sukupolvien välittämiä uskomuksia, periaatteita, tapoja, kunnioittavia suhteita ja kiintymystä.

Perhe on jokaisen yhteiskunnan perusta. Ensimmäiset moraaliset, henkilökohtaiset ja sosiaaliset arvot opitaan kotona opetusten kautta, jotka vanhemmat välittävät lapsilleen ja joita heidän isovanhempansa, sisaruksensa, setänsä ja muut sukulaisensa tai rakkaansa opettivat.

Perhearvot vahvistavat liittoja, kunnioitusta ja luottamusta.

Toisistaan ​​huolehtiminen, vanhusten kunnioittaminen, kotitöiden tekeminen, ystävällisyys ja rehellisyys saavat ihmiset toimimaan hyvinä kansalaisina jokaisessa sosiaalisessa ryhmässä, johon he kuuluvat.

Esimerkiksi koulussa urheilu- ja kulttuuritoiminnan aikana tai yhteisössä, jossa he asuvat, nämä ovat tiloja, joissa perhearvot heijastuvat ja pannaan täytäntöön.

Yleisesti ottaen ymmärretään, että perhearvot ovat kaikki niitä, joita pidetään yhteiskunnan hyväksyminä.

Joissakin tapauksissa ja eri syistä on kuitenkin perheitä, joiden arvot ovat negatiivisia tai huonoja esimerkkejä.

Esimerkiksi perheissä, joissa vallitsee banaalisuus, itsekeskeisyys tai paremmuuden tunne, he opettavat ja välittävät arvoja, jotka kutsuvat ihmisiä toimimaan väärin yhteiskunnassa.

On tärkeää, että perheillä on hyvin määritellyt arvot, joihin ne perustuvat, koska ne puolestaan ​​välitetään jälkeläisilleen.

Johdonmukaiset arvot ovat osa perheen rakentamista, sen ykseyttä ja kaikkien jäsenten luottamusta.

Katso myös Perhe.

Tärkeimmät perhearvot

Jokaisessa perheessä on pitkä luettelo arvoista, jotka pannaan täytäntöön ja siirretään sukupolvelta toiselle. Jotkut kuitenkin erottuvat tärkeydestään ja tarpeestaan ​​yhteiskunnassa.

kunnioitan

Kunnioitus on arvo, joka löytyy kaikista tiloista, joissa henkilö toimii. On tärkeää kunnioittaa itseään ihmisenä, jotta muut kunnioittavat meitä.

Samoin perheenjäsenten mielipiteitä ja tunteita on kunnioitettava ja arvostettava.

Kuuluva

Se viittaa yhteenkuuluvuuden tunteeseen, kaikkien perheenjäsenten tulisi tuntea ja tunnustaa itsensä tärkeäksi osaksi sitä. Kuuluminen osoittaa myös yhtenäisyyttä ja kunnioitusta.

Anteeksi

Anteeksianto on erittäin tärkeä arvo. Ihmiset ovat yksilöitä, jotka käsittelevät tunteitamme eri tavoin. Jotkut antavat anteeksi nopeammin kuin toiset.

Se on arvo, joka on pantava käytäntöön, vaikka se olisikin vaikeaa. Esimerkiksi anteeksi sisarukselle vahingossa vahingoittamasta henkilökohtaista esinettä.

Sitoumus

Se on arvo, joka on opetettava pienestä pitäen. Sitoutuminen tarkoittaa vastuuta. Ihmiset, jotka sitoutuvat, antavat sanansa, että he täyttävät lupauksensa ja velvollisuutensa. Esimerkiksi sitoutuminen kouluttaa lapsia kotona, antaa heille rakkautta ja hyviä esimerkkejä.

Kiitollisuus

Se viittaa siihen, kuinka tärkeä henkilö, tunne tai ponnistus on. Se on tapa olla kiitollinen siitä, mitä joku muu voi tehdä puolestamme. Esimerkki kiitollisuudesta on halauksen antaminen kiitollisuuden eleenä veljelle, isälle tai äidille, kun he auttavat meitä tekemään jotain.

Kärsivällisyyttä

Kärsivällisyys on halukkuutta kanavoida reaktion impulsiivisuus hetkiin, jotka ovat vähemmän miellyttäviä ja aiheuttavat suurta ärsytystä tai hermostuneisuutta. Rauhallisuus ja kärsivällisyys auttavat keskittämään ajatuksesi ennen toimimista tai puhumista.

Esimerkiksi ärsyttävän tilanteen keskellä, ennen kuin reagoit impulsiivisesti, on suositeltavaa analysoida mitä tapahtuu ja löytää paras ratkaisu.

Perinteet

Perinteet erottavat ne toisistaan. Jokainen perhe on erityinen ja sillä on omat koodinsa. Perinteet ovat osa tätä jakamista, ja niiden avulla voimme tallentaa parhaat perhemuistot jakamalla ainutlaatuisia hetkiä, kuten syntymäpäivä, joulu, mm.

Viestintä

Viestintä on osa asioiden kunnioittamista ja sanomista ajallaan ja kohteliaasti. Vältä väärinkäsityksiä ja etsi parhaita ratkaisuja ongelmiin. Viestinnän on oltava jatkuvaa, selkeää ja kunnioittavaa.

Itsetunto

Itsetunto on näkemys, joka jokaisella on itsestään. On tärkeää, että ihmiset hyväksyvät itsensä sellaisena kuin ovat ja arvostavat itseään sellaisena kuin ovat.

Tämä on osa vahvan persoonallisuuden rakentamista ja kykyä tunnistaa jokaisen yksilön vahvuudet ja heikkoudet.

Se on perheen ytimissä, joissa itsetuntoa kehitetään ja vahvistetaan varhaisesta iästä lähtien.

Vaatimattomuus

On tärkeää, että kodeissa korostetaan, että kaikki ihmiset ovat tasa -arvoisia, toisin sanoen kukaan ei ole arvokkaampi kuin toinen.

Nöyrä elämänasenne antaa ihmisille mahdollisuuden arvostaa itseään ja muita enemmän tunnistamalla kunkin vahvuudet ja heikkoudet.

Tunnisteet:  Uskonto Ja Hengellisyys Yleinen Tiede