Henkilökohtaisten arvojen merkitys

Mitä ovat henkilökohtaiset arvot:

Henkilökohtaiset arvot ovat suuntaviivoja, jotka jokainen yksilö asettaa mukauttaakseen elämäntapaansa, määritelläkseen persoonallisuutensa, täyttääkseen tavoitteensa, tyydyttääkseen tarpeet ja seuratakseen positiivisten toimien luetteloa.

Henkilökohtaiset arvot heijastavat jokaisen ihmisen sisäisiä tarpeita, haluja ja sitä, mitä he pitävät tärkeänä. Ne ovat osa käyttäytymisparametreja, joita yksilöillä on ja joita he pitävät oikeina.

Nämä henkilökohtaiset arvot ovat joustavia ja vaihtelevat ajan myötä, kun ihmiset kasvavat, määrittelevät persoonallisuutensa, kokevat erilaisia ​​tilanteita ja selviävät vaikeuksista.

Myös vanhempien, koulujen ja uskonnon edustajien antama koulutus riippuu suurelta osin siitä, mitkä ovat kunkin yksilön tärkeimmät arvot.

Et voi myöskään sivuuttaa sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia, ne jättävät jälkiä, jotka voivat vaikuttaa tiettyihin käyttäytymisiin ja asentoihin.

Tästä johtuu etiikan ja moraalin merkitys sekä elämän periaatteina että henkilökohtaisina arvoina. Hyvän tekeminen tuo yksilölle enemmän tyytyväisyyttä.

Joskus ihmiset kuitenkin tekevät väärin ja jopa väkivaltaisesti tavoitteen saavuttamiseksi.

Esimerkkejä kielteisiä seurauksia aiheuttavista henkilökohtaisista arvoista ovat muun muassa rasismi, orjuus, murhat, väkivaltaiset teot auktoriteetin asettamiseksi.

Nämä arvot, kaukana etiikan periaatteesta, ovat vallinneet yhteiskunnassa eri aikoina historiassa.

Henkilökohtaiset arvot muistuttavat siitä, millaista elämää jokainen haluaa elää, tulla hyväksytyksi ryhmässä, yhteiskunnassa, jakaa kokemuksia, tunteita ja antaa ja vastaanottaa myönteisiä vastauksia vaikeisiin tilanteisiin.

Siksi on tärkeää arvioida ja tasapainottaa jatkuvasti henkilökohtaisia ​​arvoja, joita sovelletaan, ja ottaa aikaa tarvittavan ajankohdan miettimiseen, mitkä ovat tärkeimmät ja miksi sekä henkilökohtaisesti että sosiaalisesti.

Merkittävimmät henkilökohtaiset arvot

Henkilökohtaiset arvot, kuten nimestä voi päätellä, riippuvat kunkin henkilön persoonallisuudesta. Toisille kunnioitus ja ystävyys ovat tärkeämpiä, toisille rehellisyys ja sitoutuminen.

On kuitenkin olemassa luettelo arvoista, jotka ovat yleensä tärkeitä ja kaikkien tunnustamia.

kunnioitan

Kunnioita itseäsi yksilönä ja kunnioita muita. Kunnioittaminen on sitä, että arvostat ympärilläsi olevia ihmisiä sellaisina kuin he ovat, se on synonyymi oikeudenmukaisuudelle ja suvaitsevaisuudelle. Kunnioitus merkitsee myös hengellistä ja terveydenhuoltoa itsellesi.

Kunnioita esimerkiksi vanhuksia kuuntelemalla tarkasti heidän neuvojaan.

Toleranssi

Ole suvaitsevainen ja kunnioita muiden elämää. Se on tietämystä kuunnella ja vaihtaa mielipiteitä. Ymmärrä, että kaikki ihmiset ovat ainutlaatuisia yksilöitä, joilla on omat piirteensä, joista joskus emme pidä.

Esimerkiksi ajatusten ja mielipiteiden vaihtaminen kunnioittavasti niiden ihmisten kanssa, joilla tiedät olevan muita tapoja ja elämänkokemuksia.

Rehellisyys

Rehellisyys on totuuden alla toimimista ja vilpitöntä ilmaistulle. Älä valehtele tai petä muita. Rehelliset ihmiset toimivat kunnioituksesta.

Esimerkiksi kertomalla opettajalle totuus, kun he unohtivat suorittaa koulutehtävän tai tehtävän, eivätkä vastanneet valheilla.

Vastuullisuus

Se on kyky ottaa vastuuta ja vastata sitoumukseen tai velvoitteeseen. Vastuu heijastaa myös ihmisten rehellisyyttä, että heidän sanansa ja sitoutumisensa ovat päteviä. Se edellyttää myös tekojemme seurausten ottamista.

Esimerkiksi, kun otat vastuun lainata kirjaa muutamaksi päiväksi ja palauttaa sen omistajalle, hyvässä kunnossa ja arvioidussa ajassa.

Oikeus

Oikeus johtaa tasa -arvoon. Kohtele kaikkia tasapuolisesti kunnioittaen niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka vastaavat meitä yhteiskunnan jäseninä.

Ole reilu siinä, mitä tarjotaan tai annetaan. Velvollisuudet ja oikeudet ovat tasavertaisia ​​kaikille kansalaisille.

Jos esimerkiksi kakku jaetaan, ihanteellinen on leikata samankokoisia paloja kaikille, ei toisia suurempia sen mukaan, arvostetaanko niitä enemmän kuin toisia.

Liberty

Se viittaa kykyyn, että ihmisten on ajateltava ja tehtävä päätöksiä elämästämme. Yhden henkilön vapaus on rajoitettua, kun se vaikuttaa toisen vapauteen. Vapaus on myös olla vastuussa tehdyistä teoista ja hankituista velvoitteista.

Esimerkiksi ihmiset voivat ilmaista mielipiteensä mistä tahansa aiheesta, kunhan emme ole epäkunnioittavia muita kohtaan ja suvaitsevaisuutta noudatetaan.

Tunnisteet:  Sanat Ja Sananlaskut Ilmaisut-In-Englanti Yleinen