Merkitys ammatillisille arvoille

Mitä ovat ammatilliset arvot:

Ammatilliset arvot ovat tiedon ja kokemuksen perusta, johon yksilöt luottavat tehdessään päätöksiä ja kantoja erilaisissa työtilanteissa.

Ammatilliset arvot liittyvät yleismaailmallisiin, moraalisiin, henkilökohtaisiin ja liike -elämän arvoihin, jotka toteutetaan jatkuvasti käytännössä jokaisessa vastuussa, joka on otettava ammattilaiseksi.

Siksi ammatilliset arvot ovat osa monien kiltojen deontologiaa, jotta voidaan laatia ammatillisia suuntaviivoja ja tavoitteita, jotka on saavutettava ja vahvistettava täyden, tasapainoisen työn suorittamiseksi ja hyvän palvelun tarjoamiseksi.

Tässä mielessä ammatilliset arvot määrittelevät yksilön ja sen yrityksen tai yrityksen, johon se kuuluu, periaatteet.

Katso myös Deontologia.

Yleensä ammatilliset arvot tunnustavat ja arvostavat ne ihmiset, joita ammattilainen on kohdellut kunnioittavasti, rehellisesti, eettisesti ja sitoutuneesti millä tahansa alalla.

Ne, jotka työskentelevät ammatillisten arvojen alusta lähtien, tietävät, kuinka tunnistaa ja arvostaa tiimityötä, kollegoidensa osaamista, kunnioittaa asiakkaan päätöksiä, ehdottaa vaihtoehtoja, luoda mukava työtila ja aloittaa ammatillisesta kutsusta eikä taloudellisesta kiinnostuksesta .

Tärkeimmät ammatilliset arvot

Alla on tärkeimmät ammatilliset arvot.

Etiikka

Etiikka on arvo, joka määrittelee ihmisten käyttäytymisen ja luo kollektiivista hyvinvointia, joten jokaisen ammatillisella etiikalla ja moraalilla voi olla positiivinen tai kielteinen vaikutus työympäristöön.

Etiikka osoitetaan sitoutumalla työhön, työtehtävien noudattamisella, vastuullisuudella, kunnioituksella ja kyvyllä ratkaista erilaisia ​​vaikeuksia. Ammattilaisen etiikan on vallittava kaikissa tilanteissa.

Sitoumus

Sitoutuminen on ammatillinen arvo, jota täydentää uskollisuus. Ammattilaisten on otettava vastuu työstään, vaikka he tietävät tai eivät tiedä riskejä tai vaikeuksia, joita ne voivat aiheuttaa.

Sitoutuminen osoittaa ihmisten halukkuuden tehdä töitä ja rohkeutta työssään.

Globaali visio

Globaali visio viittaa kykyyn nähdä yrityksen potentiaali, jossa työskentelet. Sen avulla voidaan määrittää, mitä tehtäviä voidaan suorittaa sekä työntekijöiden että yrityksen tavoitteiden ja laajuuden parantamiseksi.

Globaalin vision avulla voidaan suunnitella tulevaisuuden suunnitelmia ja strategioita eri työalueilla tarjottavien tuotteiden, tavaroiden tai palvelujen hyväksi.

Fitness

Aptitude viittaa jokaisen yksilön kykyihin, tässä tapauksessa ammattilaisten taitoihin ja kykyihin, jotka ovat välttämättömiä kaikenlaisen työn kehittämiseksi yksinkertaisimmasta monimutkaisimpaan.

Taito puolestaan ​​merkitsee kilpailukykyä ja halua oppia ja halua tehdä parempaa työtä. Toisin sanoen osoittaakseen niiden toimintojen paremman suorituskyvyn, joita kukin vastaa.

Johtajuus

Johtajuudella tarkoitetaan ammattilaisten valtuuksia ja valtaa, joita he voivat käyttää työalueillaan. Johtajuuden saavuttamiseksi ammattilaisten on työskenneltävä kovasti ja otettava rohkeasti vastaan ​​päätöstensä onnistumiset tai epäonnistumiset.

Hyvä johtajuus tunnustetaan, kun ammattilainen osaa työskennellä tiimissä, on vastuullinen, nöyrä, tunnistaa kollegoidensa työn, keskustelee päätöksistä, ottaa riskejä, on karismaattinen ja tartuttaa toiset hyvään taipumukseen kehittää työtä.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on arvo, joka on osa ammattilaisen eri toimintoja ja heijastaa sitoutumista. Ihmisten on oltava vastuussa sille annetuista tehtävistä, otettava vastuulleen tekojensa seuraukset, noudatettava työaikataulua sekä sitoumuksia, joita erilaiset työtehtävät edellyttävät.

Tunnisteet:  Teknologia-E-Innovaatio Uskonto Ja Hengellisyys Tiede