Merkitys sosiaalisia arvoja

Mitä sosiaaliset arvot ovat:

Sosiaaliset arvot ovat joukko arvoja, jotka tunnustetaan osana yhteisöön kuuluvien ihmisten sosiaalista käyttäytymistä.

Sosiaaliset arvot ovat arvojen luokitus yleensä, kun ymmärretään, että ne edustavat ominaisuuksia ja hyveitä, joilla on henkilö, tosiasia tai esine.

Voidaan myös sanoa, että sosiaaliset arvot pyrkivät saavuttamaan ja ylläpitämään tasapainoa yksilöiden käyttäytymisessä. Arvot voivat kuitenkin joskus tuottaa vasta -arvoja niiden tulkinnasta.

Esimerkiksi kun kunnioituksen arvoa harjoitellaan kaveriporukassa, tiedetään, että loukkauksia tai huonoa kohtelua ei synny heidän välillään erimielisyyksien takia jostain syystä. Tämä on mahdollista, koska ystävyys asetetaan väärinkäsitysten tai kiistojen eteen.

Sosiaalisten arvojen merkitys on siinä, että ne vahvistavat ihmissuhteita, minkä vuoksi tunnustetaan tarve soveltaa käytännössä kunnioitusta, ystävyyttä, oikeudenmukaisuutta, vapautta, rakkautta, rehellisyyttä, suvaitsevaisuutta ja muita arvoja tarkoituksella paremman tulevaisuuden etsimiseen.

On tärkeää korostaa, että sosiaalisia arvoja voidaan mukauttaa tai järjestellä uudelleen ajan myötä ja yhteiskunnan ja yksilöiden tarpeiden muuttuessa.

Siksi ei ole tiukkaa järjestystä siitä, mitkä ovat tärkeimmät sosiaaliset arvot. Nykyään se voi olla kunnioitusta, mutta tulevaisuudessa se voi olla vapautta.

Siksi sosiaalisia arvoja pidetään transsendenttisina, koska ne puuttuvat ihmisten yksilöllisiin tai sosiaalisiin toimiin parempien elinolojen saavuttamiseksi.

Mikään sosiaalinen arvo ei toimi itsenäisesti, koska yhdessä ne muodostavat arvoketjun, joka toistaa yhä uudelleen ja uudelleen positiivisia tuloksia.

Katso myös:

  • Kymmenen tärkeintä arvoa yhteiskunnassa ja niiden merkitykset.
  • Talon säännöt.

Esimerkkejä sosiaalisista arvoista

On olemassa erilaisia ​​arvoja, joita voidaan pitää sosiaalisina arvoina. On kuitenkin tärkeää mainita, mitkä ovat tärkeimmät sosiaaliset arvot ja niiden esimerkit.

kunnioitan

Kunnioitus on ihmisten arvostama arvo. Ensinnäkin on tärkeää kunnioittaa itseään ja muita. Se on tapa tunnistaa, että kaikki yksilöt ovat tärkeitä riippumatta siitä, mitä eroja meillä on.

Esimerkiksi työtoverin mielipiteen kuunteleminen huolellisesti, vaikka he eivät olisikaan samaa mieltä, on kunnioituksen synonyymi.

Katso myös Kunnioitus.

Oikeus

Oikeuden toteuttaminen käytännössä voi olla vaikea tehtävä, varsinkin kun kyse on yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien kunnioittamisesta ja turvaamisesta tasapainoisella tavalla.

Jos esimerkiksi joku huijaa toista myymällä ajoneuvoa, jolla on piilotettuja mekaanisia ongelmia, kyseistä henkilöä on rangaistava lain mukaan vahingon aiheuttamisesta ja ostajan pettämisestä.

Katso myös oikeus.

Rakkaus

Itsensä rakastaminen yksilönä ja läheisten rakastaminen on arvo, joka tuottaa onnea ja mukavuutta. Rakastaminen on toisten kunnioittamista ja hyväksymistä sellaisina kuin he ovat, heidän ajattelunsa ja toimintansa vapauden tunnustamista. Se tarkoittaa myös tuen antamista pyytämättä mitään vastineeksi.

Se on esimerkiksi rakkautta, kun hyväksymme ystävän sellaisena kuin hän on ja riippumatta näiden kahden välillä mahdollisesti olevista eroista, koska emme tuomitse häntä, päinvastoin, autamme häntä parantamaan itseään ja olemaan parempia joka päivä.

Katso myös Rakkaus.

Liberty

Vapaus tarkoittaa vapautta ilmaista tunteitamme, olla haluamamme henkilö, mutta vahingoittamatta ympärillämme olevia. Vapaus olla ja tehdä mitä haluat. Virheellinen toiminta lain edessä voi kuitenkin rajoittaa yksilön vapautta.

Esimerkiksi ihmiset voivat vapaasti mennä kauppaan ja nähdä näyttelyn esineistä, joita he voivat koskettaa ja verrata muihin, mutta he eivät ole vapaita ottamaan mitä haluavat maksamatta rahallista arvoaan. Jos teemme niin, teemme rikoksen ja rikomme lakia, jonka rangaistus voi riistää meiltä vapauden.

Katso myös Vapaus.

Toleranssi

Suvaitsevaisuus tarkoittaa hyväksymistä, että olemme kaikki ainutlaatuisia olentoja, joilla on vahvuuksia ja heikkouksia. Siksi eroja on aina olemassa, ja tärkeintä on tunnistaa ne ja osata kunnioittaa niitä.

Esimerkiksi mielipiteet jalkapallo -ottelun tuloksista voivat olla katsojille hyvin erilaisia. Kuitenkin suvaitsevainen ihminen osaa kuunnella ja jakaa mielipiteensä aiheuttamatta keskusteluja tai ohittamatta sanaansa muiden edessä.

Tunnisteet:  Yleinen Uskonto Ja Hengellisyys Sanat Ja Sananlaskut