Merkitys äänestää

Mikä on äänestys:

Äänestäminen on toimenpide, jolla henkilö ilmaisee mielipiteensä tai mieltymyksensä julkisesti tai salaa jostakin asiasta tai ehdotuksesta kokouksessa, neuvottelukunnassa tai vaaleissa.

Demokraattisissa järjestelmissä äänestäminen on perusoikeus. Äänestämällä kansalaisilla on mahdollisuus ilmaista tahtonsa nimittämällä poliittiset viranomaiset, jotka edustavat parhaiten heidän ajatuksiaan, etujaan tai arvojaan.

Mutta äänestäminen ei ole vain oikeus, vaan myös suuri vastuu, koska näin ilmaisemme myötätuntomme, tyytymättömyytemme tai hylkäämme ehdotuksen ja osallistumme aktiivisesti päätöksiin, jotka merkitsevät maamme tai yhteisömme kulkua. Lisäksi äänestämällä teemme yhteistyötä demokraattisen järjestelmän ylläpitämisen ja legitiimiyden kanssa.

Äänestys tapahtuu eri tilanteissa. Kokouksessa, kokouksessa, vaaleissa lain hyväksymistä varten. Jopa ihmisryhmissä äänestyksen dynamiikkaa voidaan soveltaa päätöksentekoon.

Tunnisteet:  Teknologia-E-Innovaatio Ilmaisut-In-Englanti Uskonto Ja Hengellisyys